AGRO BEYOND ACADEMY

โครงการ E-LEARNING เพื่อพัฒนาแนวคิด ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมไทย

รางวัลที่จะได้รับจากทางโครงการ

3000 ท่าน

ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านที่ผ่านการอบรมตามเกณฑ์การพิจารณาจากทางโครงการจะได้รับ Thumb drive / USB Flash Drive ที่บันทึกข้อมูลการอบรม และประกาศนียบัตรจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

300 ท่าน

ที่มีคะแนนสะสมสูงสุดตามเกณฑ์การพิจารณาจากทางโครงการ จะได้รับเสื้อที่ระลึกจากทางโครงการ 

30 ท่าน

ที่มีคะแนนสะสมสูงสุดตามเกณฑ์การพิจารณา
จากทางโครงการ จะได้รับการจัดทำผลิตวีดีโอประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ท่านได้นำไปใช้เพื่อต่อยอด
ในการพัฒนาธุรกิจ และได้รับถ้วยรางวัล
จากทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

3 ท่าน

ที่มีคะแนนสะสมสูงสุดตามเกณฑ์การพิจารณาจากทางโครงการ
จะได้รับการถ่ายทำผลิตรายการพิเศษ และเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์
โดย บริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด (ที่มียอดผู้ติดตามสื่อออนไลน์ มากกว่า 7 ล้านคน)
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ “ฟรี”
เพื่อพัฒนาสู่การเป็นสุดยอดผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม

พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าของกิจการระดับประเทศ อาทิ  คุณต๊อบ “เถ้าแก่น้อย”, คุณฝน นานาฟรุ้ต, คุณสมเกียรติ ผักอร่อย, คุณเมษ์ อาฟเตอร์ยู

ที่จะมาให้ความรู้ เผยเคล็ดลับ และบอกเล่าประสบการณ์แบบไม่มีกั๊ก
โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

SPEAKERS

วิทยากร

คุณเมษ์ ศรีพัฒนาสกุล

CEO บริษัท ลูกคิด จำกัด

คุณกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ​

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

คุณโจน จันได

ผู้ก่อตั้ง “พันพรรณ บ้านดิน”

คุณวิฑูรย์ สูงกิจบูลย์

ผู้ก่อตั้งเพจ
"LEAN INNOVATIVE THINKING"

คุณสุรีรัตน์ ศรีพรหมคำ

ผู้ก่อตั้ง “เจคิว ปูม้านึ่ง”

คุณสมเกียรติ ลำพันแดง

เจ้าของ "ฟาร์มไม่ตั้งใจ”

คุณนาขวัญ ตระการศิรินนท์

เจ้าของแบรนด์ “NANA FRUIT”
ผลไม้อบแห้ง

คุณรวิศ หาญอุตสาหะ

CEO บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด

คุณมิตรดนัย สถาวรมณี

CEO “CORO BROTHER CO..LTD"
ไลฟ์สไตล์ฟาร์มแห่งแรก
ของประเทศไทย

คุณณชา จึงกานต์กุล

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คันนา โกรเซอรีส์ จำกัด

คุณชนิสรา วงศ์ดีประสิทธิ์

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บรันช์ไทม์ จำกัด
แบรนด์ Diamond Grains

คุณศิรุวัฒน์ ชัชวาล

เจ้าของธุรกิจ “ตำมั่ว”

คุณอุกฤษฎ์ ตั้งสืบกุล

ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารบริษัท
"MINTED IMAGES"

คุณชัคพัฒน์ นัสการ

ผู้ก่อตั้งบริษัท
"ธิ้งค์เมท ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด"

คุณอรรฆรัตน์ นิติพน

ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จำกัด
พิธีกรรายการ อายุน้อยร้อยล้าน

คุณอิทธิพัทธ์
พีระเดชาพันธ์

ผู้ก่อตั้ง
บริษัท เถ้าแก่น้อย
ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

พร้อมดารารับเชิญมาร่วมเรียนกันแบบสดๆ

คุณชนกวนันท์ รักชีพ
(ตุ๊ก)

คุณฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์
(เชียร์)

คุณเอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ
(เอกกี้)

** วิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

เนื้อหาและรูปแบบของ

เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ FACEBOOK GROUP
อบรม 7 ครั้ง รวม 30 ชั่วโมง

ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. – 22 ส.ค. 2563 เวลา 13:00 – 18:00 น.
(กรุณาตรวจสอบ วัน-เวลา ก่อนการสมัคร)

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 • วิสาหกิจชุมชน
 • วิสาหกิจชุมชนรายเดี่ยว
 • OTOP
 • เกษตรกรรายย่อย
 • สถาบันเกษตรกร
 • ผู้ประกอบการชุมชน
 • ประชาชนทั่วไป
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
ดังนั้นผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนั้นจำเป็นต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของโครงการดังต่อไปนี้คือ
 1. เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน, วิสาหกิจรายเดี่ยว หรือ OTOP
 2. เป็นผู้ประกอบการชุมชน หรือประชากรทั่วไป
 3. เป็นเกษตรกรรายย่อย หรือ สถาบันเกษตรกร
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องสามารถเข้าร่วมเรียนด้วยตัวเองได้ครบตามวันเวลาที่ได้รับรายละเอียดไว้ล่วงหน้า
 5. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องยินดีให้ความร่วมมือในการทำงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากวิทยากร ตามวัตถุประสงค์ของการอบรมในแต่ละครั้ง 
 6. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน รวมทั้งยินดีเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่จำเป็นกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลโครงการทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ
 7. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีความพร้อมในการเผยแพร่ผลการอบรมในกรณีที่เป็น Success Case เพื่อการประชาสัมพันธ์และเป็นต้นแบบให้กับผู้ร่วมโครงการ

Organized by

ผู้จัดการโครงการ

คุณวุฒิธร มิลินทจินดา

ผู้ก่อตั้ง บริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด

ผู้จัดการหลักสูตร

คุณกัญญลักษณ์ มิลินทจินดา

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด

ที่ปรึกษาโครงการ

ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
และ ผู้ก่อตั้ง AvocadoX by Phusit