AGRO BEYOND ACADEMY


รางวัลที่จะได้รับจากทางโครงการ

1,900 ท่าน

ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านที่ผ่านการอบรมตามเกณฑ์การพิจารณาจากทางโครงการ

จะได้รับประกาศนียบัตรจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

100 ท่าน

ที่มีคะแนนสะสมสูงสุดตามเกณฑ์การพิจารณาจากทางโครงการ
จะได้เข้าร่วมกิจกรรม WORKSHOP สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ 
และแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อต่อยอดทางธุรกิจ 

30 ท่าน

ที่มีคะแนนสะสมสูงสุดตามเกณฑ์การพิจารณาจากทางโครงการ
จะได้รับถ้วยรางวัล
จากทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

3 ท่าน

ที่มีคะแนนสะสมสูงสุดตามเกณฑ์การพิจารณาจากทางโครงการ
จะได้รับการถ่ายทำผลิตรายการพิเศษ และเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์
โดย บริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด (ที่มียอดผู้ติดตามสื่อออนไลน์ มากกว่า 7 ล้านคน)
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ “ฟรี”
เพื่อพัฒนาสู่การเป็นสุดยอดผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม

พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าของกิจการระดับประเทศ อาทิ  ดร.แสงสุข พิทยานุกูล, คุณณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ, คุณบุณย์ญานุช บุญบำรุงทรัพย์

ที่จะมาให้ความรู้ เผยเคล็ดลับ และบอกเล่าประสบการณ์แบบไม่มีกั๊ก
โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

SPEAKERS

วิทยากร

ดร.ภก.แสงสุข พิทยานุกุล

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สมูท อี จำกัด และ บริษัท สยามเฮลท์ กรุ๊ป จำกัด

คุณณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณกฤษฎา โรจนโสภณดิษฐ์

ผู้ก่อตั้งสถาบัน AOACADEMY.CO
สถาบันพัฒนาทักษะ การตลาดออนไลน์ (ดิจิทัล)

คุณชัคพัฒน์ นัสการ

กรรมการบริหาร
บริษัท ธิ้งค์เมท ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ​

คุณกนกกัญจน์ มธุรพร

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยไดมอนด์ฟู้ด จำกัด (April's Bakery)

คุณณวิสาร์ มูลทา

เจ้าของธุรกิจ I Love Flower Farm
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

คุณอุกฤษ อุณหเลขกะ

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท รีคัลท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์

ผู้บริหาร Soda Printing
ผู้อำนวยการหลักสูตร DNAbySPU.com
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คุณธีรญา กฤษฎาพงษ์

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด

คุณบุณย์ญานุช บุญบํารุงทรัพย์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด

คุณปกรณ์ เตชสิทธิ์วรโชติ

ผู้จัดการโรงคั่วกาแฟ และ ประธานกลุ่มผู้ปลูกกาแฟ
อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

คุณภูศณัฎฐ์ การุณวงศ์วัฒน์

ครีเอทีฟ คอนเทนต์ และกรรมการ
บริษัท ลิตเติลมอนสเตอร์ จำกัด

คุณจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์

กรรมการผู้จัดการ SARA Intermediate co., Ltd
กรรมการ CBI Global และ
Mentor CEP cannabis entrepreneur progra

ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
และ ผู้ก่อตั้ง AvocadoX by Phusit​​

คุณคุณเมษ์ ศรีพัฒนาสกุล

ผู้บริหาร บริษัท ลูกคิด จำกัด

คุณสุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ชิปป๊อป จำกัด

คุณอรรฆรัตน์ นิติพน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จำกัด

คุณราชิต ไชยรัตน์

ประธานคณะทำงาน สภาวิชาชีพบัญชีฯ

พร้อมดารารับเชิญมาร่วมเรียนกันแบบสดๆ

คุณฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์
(เชียร์)

เปรมณัช สุวรรณานนท์
(เป๊ก)

ชนกวนันท์ รักชีพ
(ตุ๊ก)

** วิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

เนื้อหาและรูปแบบของ หลักสูตร

เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ FACEBOOK GROUP
อบรม 7 ครั้ง รวม 30 ชั่วโมง

ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่  23 พ.ค.  –  4 ก.ค.  2564 เวลา 13:00 – 18:00 น.
(กรุณาตรวจสอบ วัน-เวลา ก่อนการสมัคร)

Previous
Next
หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 • วิสาหกิจชุมชน
 • วิสาหกิจชุมชนรายเดี่ยว
 • ผู้ประกอบการ OTOP
 • เกษตรกรรายย่อย
 • สถาบันเกษตรกร
 • ผู้ประกอบการชุมชน
 • ประชาชนทั่วไป
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
ดังนั้นผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนั้นจำเป็นต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของโครงการดังต่อไปนี้คือ
 1. เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน, วิสาหกิจรายเดี่ยว หรือ OTOP
 2. เป็นผู้ประกอบการชุมชน หรือประชากรทั่วไป
 3. เป็นเกษตรกรรายย่อย หรือ สถาบันเกษตรกร
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องสามารถเข้าร่วมเรียนด้วยตัวเองได้ครบตามวันเวลาที่ได้รับรายละเอียดไว้ล่วงหน้า
 5. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องยินดีให้ความร่วมมือในการทำงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากวิทยากร ตามวัตถุประสงค์ของการอบรมในแต่ละครั้ง 
 6. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน รวมทั้งยินดีเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่จำเป็นกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลโครงการทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ
 7. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีความพร้อมในการเผยแพร่ผลการอบรมในกรณีที่เป็น Success Case เพื่อการประชาสัมพันธ์และเป็นต้นแบบให้กับผู้ร่วมโครงการ

Organized by

ผู้จัดการโครงการ

คุณวุฒิธร มิลินทจินดา

ผู้ก่อตั้ง บริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด

ผู้จัดการหลักสูตร

คุณกัญญลักษณ์ มิลินทจินดา

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด

ที่ปรึกษาโครงการ

ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
และ ผู้ก่อตั้ง AvocadoX by Phusit